Facebook +Google Twitter Instagram RSS
تیزهوشان

اعتراض به نتایج تیزهوشان

طبق اعلام پایگاه خبری مشاوران شریف حدود یک هفته بعد از اعلام نتایج آزمون ، تصویر پاسخنامه دانش آموز همراه با پاسخ های صحیح برای مقایسه روی سامانه قرار می گیرد، تا دانش آموزان بتوانند گزینه های صحیح و غلط را مشاهده کنند و در صورتی که نسبت به کارنامه اولیه خود و نمره آزمون اعتراضی دارند، اعتراض خود را ثبت کنند.

راهنمای تصویری دریافت نتایج تیزهوشان

برای دریافت نتیجه آدرس azmoon.medu.ir را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید. و با وارد کردن کد ملی و رمز همگام وارد پنل شخصی خود شوید.

azmoon.medu.ir - آزمون تیزهوشان - مشاوران شریف

طبق گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف و بر اساس دفترچه ثبت نام فهرست اسامی پذیرفته شدگان دبیرستانهاي دورة اوّل متوسطه پایه ششم به هفتم و دوره دوم متوسطه پایه نهم به دهم تیزهوشان (استعدادهاي درخشان)، پس از برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونۀ دولتی و بر اساس ظرفیّت پذیرش تعیین شده براي هر مدرسه، از طریق سامانۀ  azmoon.medu.ir ، در اوایل تیر ماه 1396 اعلام می گردد.

نتایج تیزهوشان بشرویه - azmoon.medu.ir

بنابر گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف نتایج آزمون تیزهوشان بشرویه،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) ازطریق سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.

نتایج تیزهوشان فردوس - نهبندان - azmoon.medu.ir

بنابر گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف نتایج آزمون تیزهوشان فردوس - نهبندان ،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) ازطریق سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.

نتایج تیزهوشان طبس - azmoon.medu.ir

بنابر گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف نتایج آزمون تیزهوشان طبس،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) ازطریق سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.

نتایج تیزهوشان قائنات - azmoon.medu.ir

بنابر گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف نتایج آزمون تیزهوشان قائنات،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) ازطریق سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.

نتایج تیزهوشان بیرجند - azmoon.medu.ir

بنابر گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف نتایج آزمون تیزهوشان بیرجند،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) ازطریق سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.

نتایج تیزهوشان اردل - azmoon.medu.ir

بنابر گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف نتایج آزمون تیزهوشان اردل،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) ازطریق سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.

نتایج تیزهوشان سامان - بن - azmoon.medu.ir

بنابر گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف نتایج آزمون تیزهوشان سامان - بن ،‌ اوایل تیرماه 1396 (پس از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی) ازطریق سامانه azmoon.medu.ir اعلام خواهد شد.
دانلودها
انگیزه نامه
رزومه
نکات کاربردی
نظر مخاطبان