azmoon.medu.ir – آزمون تیزهوشان – مشاوران شریف

azmoon.medu.ir – آزمون تیزهوشان – مشاوران شریف

جهت اطلاع دانش آموزان و والدین گرامی از چگونگی دسترسی به نتایج آزمون تیزهوشان توضیحاتی را در این زمینه به صورت مختصر ارائه می دهیم. نهایتا در صورتی که جهت دریافت نتایج آزمون خود مشکلی داشتید با مشاوران شریف از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.
 azmoon.medu.ir – آزمون تیزهوشان – مشاوران شریف
زمان اعلام نتایج تیزهوشان
براساس گزارش پایگاه خبری مشاوران شریف و نیز دفترچه ثبت نام فهرست اسامی پذیرفته شدگان تیزهوشان (استعدادهاي درخشان) در دبیرستانهاي دورة اوّل متوسطه پایه ششم به هفتم و دوره دوم متوسطه پایه نهم به دهم، پس از برگزاري آزمون ورودي مدارس نمونۀ دولتی و بر اساس ظرفیّت پذیرش تعیین شده براي هر مدرسه، از طریق سامانۀ  azmoon.medu.ir، در اواسط تیر ماه ۱۳۹۶ اعلام می گردد.
به طور کلی برای اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (استعدادهاي درخشان) تاریخ دقیقی مشخص نشده و اطلاعیه مرکز استعداد های درخشان در این خصوص اواسط همین هفته را برای اعلام نتایج مشخص کرده. با این حال اگر می خواهید از زمان اعلام نتایج مطلع شوید، می توانید عضو کانال های تیزهوشان شوید.

نحوه دریافت نتایج تیزهوشان

نحوه دریافت نتایج تیزهوشان برای همه استان ها به صورت اینترنتی و از طریق سامانهazmoon.medu.ir صورت می پذیرد، و  غیر از این سایت هیچ سایت یا منبع دیگری برای اعلام نتایج نتیزهوشان وجود ندارد. سامانه های استانی اعلام نتایج نمونه دولتی نیز ارتباطی با اعلام نتایج تیزهوشان ندارد.
نتایج تیزهوشان به صورت لیست منتشر نمی شود و برای دریافت نتیجه هر دانش آموز با مراجعه به سایت azmoon.medu.ir و وارد کردن کد ملی و رمز همگام می تواند نتیجه خود را دریافت کند. در صورتی که در دریافت نتیجه با مشکلی مواجه شدید می توانید با مشاوران ما از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.
برای اطلاع از زمان و نحوه ی دریافت نتایج نمونه دولتی کلیک کنید.
نکات:
۱- به جز فهرست اصلی قبول شدگان، فهرست ذخیره اي براي دبیرستانهاي دورة اوّل و دوم استعدادهاي درخشان اعلام نخواهد شد.
۲- براي کلّیۀ داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند، حدّاکثر یك هفته پس از اعلام نتیجۀ آزمون، کارنامۀ عدم قبولی شامل تعداد پاسخهاي صحیح و غلط، نمرة مکتسبۀ هر مادّة درسی، نمرة کلّ آن داوطلب و نمرة آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسۀ مورد تقاضاي او صادر می شود.
۳- قبولی در پایۀ هفتم دبیرستانهاي دورة اوّل متوسطۀ استعدادهاي درخشان به منزلۀ ورود بدون آزمون به دبیرستان هاي دورة دوم استعدادهاي درخشان نیست و تصمیم گیري در این خصوص تابع ضوابط خاصّ خود خواهد بود.
۴- مرجع و مهلت رسیدگی به اعتراضات موردي مربوط به حوزه هاي اجرایی، از سوي ستاد برگزاري آزمون در استان تعیین شده و به نحو مناسب به اطّلاع داوطلبان و اولیاي آنان رسانده می شود. درخواست هاي رسیدگی و تجدید نظر در نتیجۀ آزمون، به صورت متمرکز و از طریق سامانۀ مربوط انجام میشود.
به استثناي نکات اشاره شده ، هیچگونه آزمون دیگري براي پذیرش دانش آموز جهت تحصیل در مدارس تیزهوشان در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از جمله آزمون تکمیل ظرفیت میاندوره و… برگزار نخواهد شد.
  azmoon.medu.ir – آزمون تیزهوشان – مشاوران شریف
اگر برای اطلاع از نتایج تیزهوشان ، مشاهده و دریافت کارنامه ، برای اعتراض به نتیجه آزمون با مشکل مواجه شدید و یا برای ثبت نام پذیرفته شدگان در مدارس سوالاتی دارید ، می توانید از سراسر کشور با مشاوران شریف با شماره بالای سایت از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.تنها سامانه دریافت نتایج آزمون تیزهوشان سامانه azmoon.medu.ir می باشد.
” تنها سامانه دریافت نتایج آزمون تیزهوشان سامانه azmoon.medu.ir می باشد “

  azmoon.medu.ir – آزمون تیزهوشان – مشاوران شریف

برای کسب اطلاع از اخبار تیزهوشان و زمان دریافت کارت ورود به جلسه و نتایج آزمون تیزهوشان عضو کانال تلگرامی تیزهوشان شوید
برای عضویت کلیک کنید

 

 

کانال تلگرامی مشاوران شریف