مدارک اپلای

یکی از مسائلی که دانشجویان برای اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج  با آن مواجه هستند، تهیه مدارک اپلای می باشد که خیلی از وقت ها دانشجویان با نحوه ی چگونگی تهیه و نگارش این مدارک و همچنین اهمیت هر کدام از آن ها و اهمیت نگارششان آشنا نیستند. این مطلب باعث می شود تا شانس پذیرش پایین بیاید.
از جمله این مدارک ایمیل مکاتبه ای، رزومه تحصیلی و انگیزه نامه می باشد که هر کدام دارای اهمیت خاص و نکات بسیار مهمی هستند که دقت به این نکات بسیار تاثیرگذار است. برای مثال طریقه انتخاب موضوع ایمیل مکاتبه ای برای ارتباط با یک استاد بسیار حائز اهمیت است. یا نگارش یک انگیزه نامه خوب خیلی وقت ها سبب پذیرش توسط یک دانشگاه معتبر می شود.
در زیر مجموعه ای از ایمیل های مکاتبه ای و رزومه تحصیلی برای اپلای و همچنین نمونه ای از انگیزه نامه دانشجویانی که موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج شده اند را برای آشنایی و استفاده شما گردآوری کرده ایم.
همچنین جهت اطلاع از نکات نگارش و تهیه ایمیل مکاتبه ای، رزومه و انگیزه نامه و سایر موضوعات مربوط به تحصیل در خارج از کشور می توانید با مشاوران شریف تماس بگیرید.