انتخاب رشته – معرفي رشته و شغل پرستاري

 معرفي رشته و شغل پرستاري
تعريف شغل و حرفه پرستاری:
شغل پرستاری یکی از شغل های کلیدی و مهم در یخش های بهداشتی و درمانی یک مجموعه است. پرستار نقش مهمی در مواردی مانند پذیرش، آماده کردن بیمار ها ، مراقبت و حمایت های اجتماعی ایفا می کند. در تقسیم بندی های کلاسی و دوره ای یک پرستار خوب را هم ارز با یک پزشک خوب قرار می دهد به  طوری که خوبی کار یک پزشک با مراقبت عای یک پرستار از بیمار مشخص می شود.
نقش هاي یک پرستار:
۱-    مراقبت كننده: اولین نقش پرستار مراقبت كردن از بیمار است.
۲-    نقش درماني
۳-    رهبر: محقق و حمايت كننده از مددجو و خانواده
۴-    نقش هماهنگ كننده
۵-    تعليم دهنده : اجرا کردن و ارزيابي طرح هاي آموزشي براي فرد و خانواده وي جهت رفع نيازهاي يادگيري آنان
۶-    مشاور: جمع آوري اطلاعات براي تحصيل در حل مشكل و تصميم گيري
۷-    نقش حفاظتي
برای انتخاب رشته کنکور با مشاوران شریف ، برترین های دانشگاه های تهران تماس بگیرید.
خصوصيات جسمي و توانايي هاي لازم براي احراز شغل:
یک پرستار باید دارای سلامت کامل باشد. چه از نظر روحی، جسمی و یا ذهنی. پرستاران باید دارای صبر بسیار زیادی باشند زیرا در این شغل مشکلات زیادی ممکن است برای آن ها به وجود آید. علاقه به کار و توانایی کنترل احساسات می تواند در این شغل به کمک پراستاران بیاید.
 گرايشهاي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري:

۱) گرايشهاي كارشناسي ارشد
أ‌.    داخلي جراحي
ب‌.    بافت شناسي
پ.  مديريت
ت‌.    اطفال
ث‌.    فيزيولوژي
ج‌.    بهداشت
ح‌.    روان پرستاري
خ‌.    پرستاري ويژه
د‌.    اپيدميولوژي
ذ‌.    آناتومي
۲) گرايشهاي مقطع دكتري
أ‌.    پرستاري
ب‌.    آناتومي
ت‌.    بافت شناسي
ث‌.    اپيدميولوژي
برای انتخاب رشته کنکور با ما تماس بگیرید.

 

 

کانال تلگرامی مشاوران شریف