مشاوره تحصیلی – روش مطالعه درس شیمی

روش مطالعه درس شیمی
درس شیمی دارای سه مبحث اصلی می باشد.
۱-    مطالبی که بیشتر جنبه حفظی دارند
۲-    مسائل
۳-    مهم ترين منبع مطالعه
۱- مطالبی که بیشتر جنبه حفظی دارند: 
مانند نظریه ها و قانون های علمی, ویژگی های خاص عناصر و مواد و… . شرط اصلی مطالب اصلی شیمی، مطالعه و مرور مستمر آنها می باشد. سعی کنید شیوه های تقویت حافظه و به خاطر سپری مطالب را در حفظ این مباحث به کار گیرید، یکی از راه های افزایش قدرت حافظه آموختن به صورت گروهی می باشد. زیرا میتوانید موضوع مورد مطالعه را مجسم کنید، و ارتباط های خلاقانه ای برای تفهیم راحت تر درس برای خود بیاوریدو … .هرچقدر مرور و تکرار شما بیشتر باشد به همان اندازه در به  خاطر سپردن این مباحث موفق تر عمل کرده اید.
اکثر مبحث های شیمی ۲و موارد پایانی شیمی۳ و برخی از مباحث شیمی پیش دانشگاهی از این دسته مسایل میباشند.
مباحثی مانند موازنه واکنش ها  , نحوه پر شدن اوربیتال ها , واکنش های ترکیبب , جانشینی , جابجایی , سوختن  و… جز مباحث تحلیلی می باشند.
برای مطالعه این دسته مباحث، بهتر است آنهارا دسته بندی کنید و به صورت جداگانه مطالعه کنید، پس از مطالعه مباحث و درک عمقی آنها، به تمرین و تکرار بپردازید.
اگر قصد شما خواندن واکنش های یک عنصر است، بهتر است که نگاهی هم به عناصر هم گروه آن و واکنش هایشان بیندازید. سپس برای هر کدام ماده یا مواد محصول , سرعت واکنش , گرمادهی یا گرماگیری و … را به دست آورید تا هم بر تمرین و تکرار خود و هم بر فراگیری موارد بیشتر مبحث مورد نظر خود بیفزایید.

۲- مسائل:
که در حدود ۳۰% از سوالات کنکور را شامل می شوند و هم جنبه تحلیلی دارند هم محاسباتی .
ترمودینامیک  , تعادل , وزن اتمی و مول  , گرماشیمی , غلظت , قوانین گازها , ترمودینامیک و .. جز این مبحث می باشند .
یادگیری عمیق و تمرین و تکرار و حل مسایل بسیار در تسلط شما بر این مبحث نقش اساسی دارد .

در حل مسائل، ابتدا باید تسلط بر مطلب و تمرین و تکرار بسیار اهمیت دارد.
۳- مهم ترين منبع مطالعه: 
دقت داشته باشید که همیشه بهترین منبع برای آزمون، کتاب می باشد، هيچ کتاب کمک آموزشي يا جزوه درسي نمي تواند جاي کتاب درسي را بگيرد.دقت کنید که تمام سوالات براساس کتاب درسی طرح می گردند. سوال هاي مطرح شده در متن کتاب درسي در قالب “فکر کنيدها” يا “همچون دانشمندان” هميشه از جمله مهم ترين منابع طرح سوال محسوب مي شوند و بايد توسط دانش آموزان حل و بررسي شوند.یکی دیگر ازنکات مهم برای طرح سوالات، استفاده از شکل ها، جدول ها و نمودارهاي کتاب درسي است.
برای مشاوره تحصیلی ، برنامه ریزی درسی و آشنایی با روش های مطالعه با مشاوران شریف با شماره بالا از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.

 

 

کانال تلگرامی مشاوران شریف