مشاوره تحصیلی – یادگیری مبحث ژنتیک

یادگیری مبحث ژنتیک
برای دانش آموزان رشته تجربی زیست شناسی درس بسیار مهمی است و در این درس مبحث زنتیک یکی از مهمترین مباحث این کتاب است.
مراحل مطالعه
۱٫    متن کامل کتاب درسی را مطالعه کنید و به دلیل اینکه این درس دارای قواعد و ثابت و خاصی است سعی کنید تمام اصول کتاب را دقیقا یاد بگیرید. و آن ها را در جایی یادداشت کنید. نکاتی را یادداشت کنید که از اهمیت وژه ای برخوردار هستند. همچنین استثنائات را نیز در این بخش یادداشت کنید. در یادداشت برداری این مرحله سعی کنید هر کدام را درستون خاصی بنویسید.
۲٫    در ستون بعدی تعاریف و ویژگی های هر کدام را بنویسید در کتاب درسی در مورد هر کدام توضیحاتی داده ده است.
۳٫    پس از اینکه دو ستون را کامل کردید تلاش کنید که یک تعریف کلی و کاربرد آن ها بدست آورید و در سومین ستون یادداشت کنید. بعد از نوشتن تعریف و کاربردهایشان، آن ها را با کتاب درسی مقایسه کنید.
با تکمیل جدول شما بر تمامی مفاهیم و قواعد ژنتیک تسلط دارید و می توانید تست های آن را بزنید. فراموش نکنید که برای حل مسائل ژنتیک، نوشتن فرمول‌ها و نحوه‌ی جایگزینی اعداد با توجه به صورت سؤال می‌توانید از درس‌نامه‌های کتاب آبی زیست و هم‌چنین پاسخ‌نامه‌ی تشریحی تست‌های این کتاب استفاده کنید.
چگونه تست های ژنتیک رو بزنم؟
سعی کنید که سوالات را بدون فرمول های زیاد حل کنید و از نکات اساسی که در کتاب وجود دارد استفاده کنید. برای اینکه بتوانید از این نکات استفاده کنید باید بر روی کتاب درسی تسلط کامل داشته باشید. برای افزایش تسلط بر روی درس شما باید تست های زیادی را در این زمینه حل کنید. به خصوص تست های کنکور های سال های قبل. این تست ها استاندارد هستند و شما با حل تست کم کم متوجه می شوید که چگونه باید سوالات را حل کنید.

 

 

کانال تلگرامی مشاوران شریف