حذف برخي از كدرشته محل‌هاي دفترچه راهنماي پذيرش دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی و دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي – كاربردي در نیمسال دوم سال ‌تحصیلی ۹۶- ۱۳۹۵

 پيرو انتشار دفترچه‌هاي راهنماي دوره‌ کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی و دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمي – كاربردي در نیمسال دوم سال ‌تحصیلی ۹۶- ۱۳۹۵ بدين وسيله به اطلاع متقاضيان پذيرش در اين مرحله پذيرش مي‌رساند بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمي – كاربردي پذيرش كدرشته محل‌هاي مندرج در جدول ذيل از رشته‌هاي تحصيلي پذيرش كننده حذف شده و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل‌ها انجام نخواهد شد.
لذا داوطلبان براي ثبت‌نام در اين كدرشته محل‌ها به مراكز آموزشي ياد شده مراجعه ننمايند.
ردیف
مقطع
نام مركز آموزش
كدرشته
نام رشته
۱
كارداني
اداره كل ورزش و جوانان قزوين
۱۳۸۲۰
كارداني حرفه‌اي تربيت‌بدني ـ مربيگري پايه آمادگي جسماني
۲
۱۳۸۲۵
كارداني حرفه‌اي تربيت‌بدني ـ مربيگري پايه پرورش اندام
۳
۱۳۸۳۹
كارداني حرفه‌اي تربيت‌بدني ـ مربيگري پايه فوتبال
۴
كارشناسي
اداره كل ورزش و جوانان قزوين
۵۳۵۶۷
كارشناسي حرفه‌اي پزشك‌يار ورزشي
۵
۵۳۵۷۱
كارشناسي حرفه‌اي تربيت بدني ـ مربيگري آمادگي جسماني
۶
۵۳۵۸۲
كارشناسي حرفه‌اي تغذيه ورزشي
۷
۵۳۵۹۸
كارشناسي حرفه‌اي مديريت اماكن ورزشي
۸
نـــور
۵۳۷۰۳
كارشناسي حرفه‌اي پدافند غيرعامل
۹
۵۳۷۰۶
كارشناسي حرفه‌اي مديريت ايمني و حفاظت سازماني
۱۰
۵۳۷۰۹
كارشناسي حرفه‌اي مديريت حفاظت اطلاعات سازماني

 

 

کانال تلگرامی مشاوران شریف