نقل و انتقال بین مدارس نمونه دولتی

 نقل و انتقال بین مدارس نمونه دولتی ، دارای شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد.

 

ضوابط و نحوۀ نقل و انتقال دانش آموز

داوطلباني که پس از زمان ثبت نام يا پس از زمان برگزاري آزمون ورودي، به هر دليل تصميم ميگيرند در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در شهرستان یا استانی غير از شهرستان یا استان محل سکونت فعلي اقامت کنند، در سال اول پذیرش امکان جابجایی ندارند و در سال های بعد تنها در صورت قبولي در يکي از مدارس انتخاب شده خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن امتياز کف قبولي مدرسۀ شهرستان مقصد، با کسب موافقت ادارة کل آموزش و پرورش استانهاي مبدأ و مقصد، مجاز به انتقال و ثبت نام در ساير مدارس نمونه دولتي (شهرستان یا استان دیگر) خواهند بود.

تبصره : انتقال دانش آموزان پذيرفته شده مدارس نمونه دولتي تا پايان دوره تحصيلي به مدارس استعدادهاي درخشان ممنوع است. انتقال دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي مطابق ضوابط خاص خود مي باشد.

نقل و انتقال بین مدارس نمونه دولتی در سال اول پذیرش

انتقال دانش آموزان مدارس نمونه دولتي (به جز هنرستانها) در داخل يک شهرستان، حتي در صورت دارا بودن امتیاز کف قبولي مدرسۀ مقصد، اکیداً ممنوع است. لازم است
داوطلبان گرامي در مناطقي که بيش از يک اولويت براي انتخاب وجود دارد ضمن دقت کافي به اين موضوع، نسبت به انتخاب مدارس مورد نظر براساس اولويت اقدام نمايند

 

نقل و انتقال بین مدارس نمونه دولتی پایه های میانی دبیرستانهای نمونه دولتی

۱- دبیرستان مقصد ظرفیت پذیرش دانش آموز متقاضی انتقال را داشته باشد.

۲- دانش آموز متقاضی باید قبولی نوبت دوم (خردادماه) در پایه های اول یا دوم از دبیرستان نمونه دولتی را دارا باشد.

۳- دانش آموز متقاضی انتقال نباید شرایط ادامه تحصیل در دبیرستان نمونه دولتی را از دست داده باشد.

۴- دانش آموز باید در زمان شرکت در آزمون نمونه دولتی برای ورود به مدارس نمونه دولتی ، ترازی بالاتر از تراز کف قبولی مدرسه مبدا مورد تقاضای خود را دارا باشد. ( البته این شرط ممکن است در نظر گرفته نشود)