محاسبه تراز آزمون نمونه دولتی

محاسبه تراز آزمون نمونه دولتی
 بعد از آزمون نمونه دولتی و انتشار پاسخنامه آزمون نمونه دولتی پایه ششم و پایه نهم ، بسیاری از دانش آموزان به دنبال یافتن تراز یا امتیاز خود و همچنین اطلاع از تراز یا امتیاز قبولی مدرسه مورد نظر در استان خودشان در سال های قبل می باشند.

محاسبه نمره خام در محاسبه تراز آزمون نمونه دولتی

نمره خام شما به صورت درصد بیان می شود. می دانید که در آزمون ورودي براي جواب هاي اشتباه نمره منفی منظور می گردد.
کمترین نمره خام ۳۳/۳۳ – درصد است و مربوط به دانش آموزي است که به تمام سؤالات پاسخ اشتباه داده باشد. بیشترین نمره هم ۱۰۰ درصد است و مربوط به دانش آموزي است که به تمام سؤالات پاسخ درست داده باشد.  و نمرات بر اساس درصد بین این دو نمره قرار می گیرند. گر چه بسیاري از داوطلبان و اولیا به نمره خام توجه می کنند اما نمره تراز اهمیت بیشتري دارد.


نمره تراز یا نمره آزمون (روش محاسبه تراز در آزمون ها)

نمره تراز آزمون نمونه دولتی یا همان امتیاز آزمون نمونه دولتی بین صفر و بیست هزار است و نمره منفی در تراز وجود ندارد.
نکته قابل توجه این است که تراز یا امتیاز با توجه به نمره همه دانش آموزان شرکت کننده در آزمون و با استفاده از فرمول های خاص بدست می آید و محاسبه تراز برای یک دانش آموز باید با توجه به اطلاعات سایر دانش آموزان صورت گیرد.
برای مثال اگر در یک درس درصد شما ۸۵ درصد باشد نباید فوراً خوشحال شوید شاید سؤالها ساده بوده و نمره اکثر داوطلبان در حد شما باشد. همچنین اگر در یک درس نمره خام ۳۰ درصد به دست آوردید باز هم ناراحت نشوید. شاید سؤالات دشوار بوده و بیشتر داوطلبان هم مثل شما نمره پائینی به دست آورده باشند.
در واقع آن چه که در رتبه شما تاثیرگذار است تراز یا امتیاز شما می باشد.

مشاوران شریف با توجه به اطلاعات آزمون سال قبل و محاسبه انحراف از معیار آزمون حدود تراز واقعی شما را در این آزمون برای شما محاسبه می کنند.

فرمول محاسبه تراز آزمون نمونه دولتی

با توجه به تغییراتی که در آزمون امسال صورت گرفته و یکی شدن آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ، برای محاسبه تراز آزمون نمونه دولتی به تعداد سوالات دقت کنید.
برای محاسبه تراز آزمون می توانید با مشاوران شریف تماس بگیرید.
محاسبه تراز یا امتیاز پایه ششم
محاسبه تراز یا امتیاز پایه نهم