شرایط قبولی دانش آموزان همزاد و دوقلو در آزمون نمونه دولتی

شرایط قبولی دانش آموزان همزاد و دوقلو در آزمون نمونه دولتی

در صورت شرکت همزمان دانش آموزان همزاد (دوقلو يا بيشتر، همجنس يا غيرهمجنس) در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي و پذيرش يکي از آنان، ديگري فقط به شرط کسب حداقل ۰۸ % درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضا، مي تواند براساس اولويتهاي انتخابي خود، مازاد بر ظرفيت پيش بيني شده، ثبت نام نمايد.

محاسبه تراز آزمون نمونه دولتی

قبولی دانش آموزان همزاد و دوقلو در آزمون نمونه دولتی

تبصرۀ ۱: برای شرایط قبولی دانش آموزان همزاد و دوقلو در آزمون نمونه دولتی اولويت ها و نوع مدرسه انتخابي دانش آموزان همجنس ميبايست مشابه يکديگر باشند.

تبصرۀ ۲: برای شرایط قبولی دانش آموزان همزاد و دوقلو در آزمون نمونه دولتی اگر يکي از همزادان در رديف پذيرفته شدگان آزمون قرار گيرد، امکان قبولي ساير همزادان دراولويت هاي انتخابي خود و يا بهبود اولويتهاي انتخابي وي به شرطي فراهم ميشود که امتياز کف مدرسه قبولي جديد همزاد ديگر، بالاتر از امتياز کف مدرسۀ محل قبولي همزاد اول نباشد.

تبصرۀ ۳: شرایط قبولی دانش آموزان همزاد و دوقلو در آزمون نمونه دولتی به منظور بررسي و اعمال تسهيلات پذيرش دانش آموزان همزاد (در صورت خود اظهاري در تقاضا نامۀ ثبت نام)، پيش از اعلام نتيجۀ آزمون، امتياز دانش آموزان همزاد بررسي می شود و در صورت دارا بودن حداقل امتياز لازم، نام ايشان نيز مازاد بر ظرفيت پيش بيني شده، در فهرست پذيرفته شدگان اعلام مي شود.

توصیه می کنیم که دانش آموزان همزاد ( دوقلو یا چند قلو و همجنس یا غیر همجنس حتما در زمان ثبت نام این مطلب را ذکر کنند و توجه زیادی به مدرسه ها و اولویت های انتخابی خود داشته باشند.

برای اطلاع از جزئیات پذیرش دوقلو ها و نتایج آزمون نمونه دولتی با مشاوران شریف با شماره بالای سایت از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید

نتایج نمونه دولتی