شرایط قبولی دانش آموزان همزاد و دوقلو در آزمون نمونه دولتی

در صورت شرکت همزمان دانش آموزان همزاد (دوقلو یا بیشتر، همجنس یا غیرهمجنس) در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی دوره اول و دوم متوسطه و پذیرش یکی از آنان، قل های دیگر به شرط کسب حدّاقل هشتاد درصد نمرۀ تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود، می توانند در همان مدرسه دوره اول یا دوره دوم متوسطه یا هنرستان فنی و حرفه ای نمونه دولتی ، مازاد بر ظرفیّت پیش بینی شده، در مدارس نمونه دولتی ثبت نام نمایند.

برای اطلاع از جزئیات پذیرش دوقلو ها و نتایج آزمون نمونه دولتی با مشاوران شریف با شماره بالای سایت از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید

 

نتایج نمونه دولتی