تیزهوشان و نمونه دولتی

تحصیل در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آرزوی همه دانش آموزان و دغدغه اولیاء آن هاست. اما آیا فقط استعداد بالا این مهم را محقق می سازد؟

دانشگاه بدون کنکور

شما داوطلب گرامی با هر مدرک و سابقه علمی و شرایط شغلی که دارید، همین حالا می توانید برای ورود به دانشگاه های بدون کنکور سراسری، آزاد، …

کـنـکـور

کنکور را میتوان یکی از امتحانات سرنوشت ساز در زندگی یک دانش آموز ایرانی برشمرد. در شرایط تحصیلی کنونی، بسیاری از دانشگاه ها اقدام به…

مشاوره تحصیلی

به منظور نیل به اهداف مهم زندگی نیاز اساسی به برنامه ریزی دقیق و آگاهانه و سپس عمل به آن است. به عبارتی دیگر برنامه ریزی فرآیندی برای…