مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی
به منظور نیل به اهداف مهم زندگی نیاز اساسی به برنامه ریزی دقیق د آگاهانه و سپس عمل به آن است. به عبارتی دیگر برنامه ریزی فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. از جهت دیگر با توجه به این که در زندگی انسان اهداف بسیار مختلف و در زمینه های متفاوت می باشد و نیز در عصر پیشرفت و تکنولوژی کنونی یک فرد به تنهایی قادر به ارائه تصمیم گیری درست در تمام ابعاد زندگی نیست؛ بنابراین اهمیت حضور یک یا چند مشاور کاردان در زندگی هر فرد به وضوح پیداست.  مشاوره و راهنمایی فرآیندی گسترده است که تمام امور زندگی فردی و اجتماعی را در بر میگیرد. به عبارتی مشاوره قلب تپنده برنامه زندگی به شمار می آید.
مشاوره در ابعاد مختلف مخصوصا در زمینه تحصیلی و شغلی و سپس ارائه برنامه کارآمد براساس شرایط زندگی می تواند باعث نظم در زندگی فرد و پیشرفت بسیار زیاد در تمامی ابعاد زندگی شود.
تاکنون با خود فکر کرده اید که اگر
– از تابستان ها و روزهای تعطیل خود با برنامه ای سبک و با کمترین هزینه استفاده می کردید، اکنون در چند زمینه کاری، علمی یا ورزشی به صورت تخصصی مشغول به فعالیت بودید؟
– پس از مطالعه و تلاش زیاد برای امتحانات تحصیلی یا آزمون های پیشرو با کمی دقت و برنامه و انگیزه کافی با صرف کمترین زمان ممکن به مرور مطالب می پرداختید به نتیجه ای فوق العاده بهتر دست می یافتید؟
– از روش های صحیح مطالعه برخوردار بودید، زمان کمتر صرف مطالعه و زمان بیشتری برای کارهای ضروری زندگی می کردید؟
– فرزند شما از برنامه ریزی دقیق برخوردار بود، هم به نتیجه علمی دلخواه و نیز به کارهای جانبی و حتی بازی های متفرقه خود می رسید؟
نهایتا  با ذکر ضرب الملک “ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است” شما را به مشاوره گرفتن از برترین های کشور ترغیب میکنم.
لذا مشاوران شریف در جهت پیشرفت موثر و هدفمند دانش آموزان و دانشجویان و مردم عزیز کشور سراسر افتخارمان، با علم و دانش ژرف در زمینه های مشاوره تحصیلی و شغلی و نیز کوله باری از تجربه در زمینه های مختلف علمی و عملیاتی در سراسر ایران بار دیگر آماده خدمت گذاری به شما عزیزان در راستی پیشرفت هدفمند خانواده بزرگ دانش آموزان و دانشجویان عزیز براساس علم و تجربه های کشور های پیشرفته به صورت بومی سازی شده می باشد.